O projektu
Za promocijo kulture digitalne šole

Projekt Digitalna šola

Projekt Stikalo za digitalno šolo je nastal v izrednih okoliščinah in s točno določenim namenom, to se pravi, da omogoči slovenskim šolam v Italiji, da uspešno izpeljejo šolsko leto. Ima pa tudi dolgoročni cilj, ki seveda ni v tem, da bi tradicionalno didaktiko nadomestil z didaktiko na daljavo, saj ostaja osebni stik med samimi učenci, med samimi učitelji, med učenci in učitelji, skratka med vsemi, ki tvorijo šolsko skupnost, tisto najdragocenejše, kar še tako izpopolnjena tehnologija ne more nadomestiti.

Tu gre za nekaj drugega: najprej za to, da se šole tudi za v bodoče opremijo za primere, ko bi bila iz zdravstvenih ali kakih drugih (okolijskih, varnostnih ipd.) razlogov tradicionalna didaktika v razredni oz. šolski skupnosti začasno onemogočena. Potem pa gre za to, da šole usposobimo, da postanejo tudi v normalnih okoliščinah zmožne s pridom izkoriščati vse tiste prednosti, ki jih tovrstne tehnologije omogočijo, od naglega prenosa in deleženja didaktičnega gradiva preko izmenjave dobrih praks pa vse do možnosti interaktivnih stikov med akterji didaktičnega procesa tudi izven običajnega šolskega urnika, oziroma usposobiti nove tehnološke pripomočke, ki lahko dodajo vrednost didaktiki.

Pokrovitelji

Zamisel nima očetovstva, kajti je sad navezanosti na slovensko šolstvo s strani ustanov, ki so globoko navezane na manjšinsko stvarnost. Zadružna Kraška Banka ZKB Trst Gorica in Slovensko deželno gospodarsko združenje SDGZ sta strnili moči in s posredovanjem Deželne komisije za slovensko šolstvo ter s pomočjo ravnateljev začrtali potrebe, ki so, kot rečeno, izraz trenutnega izrednega stanja ps vendar s pogledom uperjenim v bodočnost. Banka je takoj poskrbela za finančno kritje začetne zamisli, pri SDGZ-ju pa je zamisel zadobila obrise projekta, saj brez strokovne pomoči usposobljenih informatikov bi ne bilo mogoči zastaviti dolgoročnih ciljev.

 

Storitve
Podpiramo šole in učno osebje pri učinkoviti uporabi tehonologije za moderno didaktiko.

Usposabljanje šolskega kadra in vloga digitalnih animatorjev

Le strokovno podprt pristop omogoči, da bodo tehnologije, ki se jih danes poslužujemo, v bodoče uspešno dopolnjevale in plemenitile pedagoško delo. Zelo pomembno vlogo imajo pri tem t.i. digitalni animatorji.

Več

Priprava učnih enot in nove metodologije pouka na daljavo

Pouk na daljavo je treba načrtovati, zanj je treba izbrati ustrezne informacijske kanale, pouk je treba organizirati in za to izbrati ustrezne tehnološke primomočke.

Več

Gradivo

V tem razdelku predstavljamo in obenem zbiramo didaktično gradivo za posamezne učne stopnje. Gradivo je urejeno po stopnjah, predmetih in  tipologiji prispevkov. Veselimo se tudi vaših video lekcij, interaktivnih spletnih strani, učnih gradiv v formatih PDF, PPT, JPEG ipd.

Več

Web tutoriali

Za tiste, ki prvič stopate v stik s spletnimi učilnicami in za vse tiste, ki jih morda že poznate, ampak bi radi zadevo poglobili, objavljamo spletne video vodiče, razvrščene po kategorijah, ki naj bi Vam dali tiste osnovne informacije zato da na najbolj enostaven način nastavite vaše delo.

Več